Brand | Dissona
Photographer | Liu Song 
Model | Julia
Beauty | Parco Cheung &  Miao 
Producer | Alan Shen